VKP Lom Hradištěk

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

10
37
ŽP-246-OPVKPO-2/95-Sv, 28.7. 1995
ŽP-246-OPVKPR-2/95-Sv, 3.10. 1995
Chvalčov
842/6 /složená z p.č. dle PK 842/6, 270 (část), 271 (část), 286 (část), 287 (část)/, 842/1 (část), 212/3
42770
25-14-21
Důvod registrace: Významná lokalita výskytu ohrožených druhů rostlin a silně ohrožených druhů živočichů.

Management: Občasné odstranění náletu, především borovice.

Management provádí: ČSPOP

Ohrožení: Nežádoucí sukcesí při neprovádění managementu.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Celkový pohled na lokalitu.
Pohled na lokalitu pětiprstky žežulníku.
Pětiprstka žežulník-ohrožený druh.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)