VKP Horní Janče
Popis: pohled z východního okraje směrem k Obřanům.
Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
23.5. 2003

zpět na

VKP Horní Janče (přehled)