Legenda
k interaktivní
MAPĚ
jednotl. PS
skupina PS

OBECNĚ o PS

Skupiny PS
1. Hostýnské stromy
2. Platanová alej u zámku
3. Lipová alej u Komárna
4. Jilmy pod Ovčárnou
Jednotlivé PS
1. Dub Na Záhonkách
2. Dub pod Valaškou
3. Jedle pod Bukovinou
4. Jedle pod Čerňavou
5. Jilm u trati
6. Lípa velkolistá
7. Osika v zámeckém parku
8. Šácholan v zámeckém parku
9. Tis v zámeckém parku
10. Olše na Kamenci
11. Platan u průmyslové školy
12. Smrk pod Sochovou
13. Regerova hrušeň pod Bártovcem
14. Dub pod Dubíčkem
15. Hrušeň pod Javorníkem