Lesy a lesní hospodářství


Region Bystřice pod Hostýnem a Hostýnské vrchy


Lesy a lesnictví v Hostýnských vrších /shrnutí údajů/

2.část (závěr)

 

Obsah 2. části

2.3 Plošné zastoupení vybraných dřevin ve věkových stupních
3. Zásoby
    3.1 Celková zásoba
   3.2 Zásoby vybraných dřevin ve věkových stupních    
4. Věk dřevin
5. Bonita
6. Zakmenění

C. Seznam tabulek a grafů

D. Literatura

E. Opravy a poznámky

2.3 Plošné zastoupení vybraných dřevin ve věkových stupních.

Pozn.: věkové stupně v roce 1950 jsou vymezeny 1.:1-9 let, 2. 10-19 let atd až po 13, který zahrnuje všechny starší nad 120 let, včetně. Věkové stupně v roce 1992 jsou vymezeny 1.:1-10 let, 2. 11-20 let až po 17, který zahrnuje všechny starší nad 161 let včetně. Z důvodu možnosti porovnání, byly tedy věkové stupně 14-17 z roku 1992 přeřazeny do 13 věkového stupně.

Tabulka č.6:Plošné zastoupení vybraných dřevin a jeho relativní plošné vyjádření ve věkových stupních (%) v letech 1950 a 1992.

Smrk

Buk

Jedle

1950

1992

1950

1992

1950

1992

Věk.

st.

zast. 1

zast. 2

zast. 1

zast. 2

zast. 1

zast. 2

zast. 1

zast. 2

zast. 1

zast. 2

zast. 1

zast. 2

1

4,78

11,66

1,9

3,3

0,7

2,4

0,71

3,86

0,2

5

0,02

0,99

2

3,49

8,50

7,4

13

2,8

9,7

0,62

3,38

0,4

10

0,08

3,94

3

2,55

6,22

7,4

13

2,5

8,6

0,78

4,29

0,3

7,5

0,10

4,93

4

2,52

6,13

8,9

15,5

1,7

5,9

1,06

5,81

0,1

2,5

0,06

2,76

5

2,37

5,79

8,1

14,2

2

6,9

1,96

10,72

0,2

5

0,21

9,86

6

4,11

10,01

5,2

9,1

3,8

13,1

2,81

15,38

0,2

5

0,20

9,27

7

3,48

8,48

5,4

9,4

3

10,3

1,76

9,65

0,2

5

0,22

10,46

8

5,58

13,59

6,9

12,1

4,2

14,5

1,48

8,11

0,2

5

0,32

15,19

9

6,27

15,27

2,5

4,4

2,6

9

1,94

10,61

0,3

7,5

0,40

19,13

10

3,33

8,10

1,5

2,6

1,8

6,2

1,25

6,86

0,3

7,5

0,22

10,65

11

1,67

4,08

1,2

2,1

0,9

3,1

1,56

8,52

0,3

7,5

0,13

6,31

12

0,65

1,58

0,2

0,4

1

3,4

1,05

5,75

0,2

5

0,09

4,14

13+

0,24

0,6

0,5

0,9

2

6,9

1,28

7,07

1,1

27,5

0,05

2,37

Celkem

41,04

100

57,1

100

29

100

18,28

100

4

100

2,11

100

Pozn.:
zast.1 - skutečné plošné zastoupení dřeviny (z celkové skutečné plochy všech dřevin)
zast.2 - relativní plošné zastoupení dřeviny (z celkové skutečné plochy této konkrétní dřeviny)

Graf č.13: Relativní plošné zastoupení SM ve věkových stupních v roce 1950 a 1992.

Graf č.14: Relativní plošné zastoupení BK ve věkových stupních 1950 a 1992.

Graf č.15: Relativní plošné zastoupení JD ve věkových stupních 1950 a 1992.

3.  Zásoby

3.1 Celková zásoba

Celková zásoba v roce 1950 byla  261,7 m3/ha a v roce 1992  279,21m3/ha.

3.2 Zásoby vybraných dřevin ve věkových stupních.

Pozn.: o věkových stupních viz pozn. v kap. 2.3.

Tabulka č.7: Zásoba vybraných dřevin (m3/ha skutečné plochy) a její relativní  vyjádření (%) ve věkových stupních v letech 1950 a 1992.

Věk.

Smrk

Buk

Jedle

st.

1950

1992

1950

1992

1950

1992

zás. 1

m3/ha

zás. 2

%

zás. 1

m3/ha

zás. 2

%

m3/ha zás. 1

zás. 2

%

zás. 1

m3/ha

zás. 2

%

zás. 1

m3/ha

zás. 2

%

zás. 1

m3/ha

zás. 2

%

1

0

0

0,024

0,018

0

0

0,001

0,002

0

0

0

0

2

0

0

1,132

0,827

0

0

0,092

0,172

0

0

0,014

0,192

3

1,9

1,374

3,492

2,552

0

0

0,697

1,310

0

0

0,090

1,254

4

9,3

6,725

5,467

3,996

0,7

1,174

1,556

2,926

0,1

0,474

0,123

1,710

5

17,8

12,871

7,070

5,167

2,6

4,362

4,237

7,966

0,3

1,422

0,576

8,037

6

16,5

11,931

15,200

11,110

6,1

10,235

6,932

13,034

0,6

2,844

0,659

9,190

7

24,9

18,004

14,777

10,801

7,3

12,248

5,064

9,522

0,8

3,791

0,808

11,273

8

35,2

25,452

25,710

18,792

13

21,812

4,838

9,097

1,3

6,161

1,211

16,885

9

13,4

9,689

31,791

23,237

8,2

13,758

7,197

13,531

2,1

9,953

1,554

21,675

10

8,4

6,074

17,871

13,062

5,9

9,899

5,000

9,401

2,3

10,900

0,929

12,950

11

7,6

5,495

9,353

6,836

3,6

6,040

6,824

12,831

2,1

9,953

0,573

7,990

12

0,9

0,651

3,555

2,598

3,8

6,376

4,913

9,238

1,6

7,583

0,367

5,122

13+

2,4

1,735

1,371

1,002

8,4

14,094

5,834

10,969

9,9

46,919

0,267

3,721

Celkem

138,3

100,0

136,813

100,0

59,6

100,0

53,185

100,0

21,1

100,0

7,170

100,0

Pozn.:

zás.1 - skutečná hektarová zásoba dřeviny,
zás.2 - relativní hektarová zásoba dřeviny, (z celkové skutečné zásoby této konkrétní dřeviny, ve všech věkových stupních činí 100 %).

Graf č.16: Relativní hektarové zásoby SM ve věkových stupních (%) 1950 a 1992..

Graf č.17: Relativní hektarové zásoby BK ve věkových stupních (%) 1950 a 1992..


Graf č.18: Relativní hektarové zásoby JD ve věkových stupních (%) 1950 a 1992..

4. Věk dřevin

Tabulka č.8: Věk jednotlivých druhů  dřevin.

SM

JD

JDO

DG

BO

MD

DB

BK

HB

JV

JS

AK

LP

OL

VR

JL

ost. list.

ost. TO

1950 1)

46,5

79

x

x

63,3

59,8

52,4

63

32,9

64,5

57,4

x

35,2

52,4

39,4

x

98,6

x

x

1992 2)

58

73

10

25

59

65

68

71

62

59

64

57

57

55

50

26

x

45

47

Pozn.: 1) průměrné stáří plošné bylo 53,7 let.
2)   střední věk byl 62 let

Graf č.19: Věk vybraných druhů  dřevin 1950 a 1992..

5. Bonita

Srovnání bonit je možné pouze po přepočtení údajů z pramenů 1) a 2), pro rok 1950 jsou totiž uvedeny relativní výškové bonity a pro rok 1992 absolutní výškové bonity. 

6. Zakmenění

Pozn.: o věkových stupních viz pozn. v kap. 2.3..

Tabulka č.9: Zakmenění ve věkových stupních.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

S

1950

8,09

9,22

9,6

9,48

9,11

9,23

9,05

9,8

8,95

8,76

8,16

9

7,57

9,02

1992

9,6

9,8

9,6

9,5

9,4

9,2

9,0

9,0

9,0

9,1

9,2

9,0

8,55

9,2

Graf č.20: Zakmenění ve věkových stupních 1950 a 1992.

C. Seznam tabulek a grafů

Tabulky

Tabulka č.1: Přehled ploch.

Tabulka č.2: Přehled polesí a ploch.

Tabulka č.3: Lokalizace vybraných ZCHÚ v lesních správách.

Tabulka č.4: Zastoupení dřevin v jednotlivých letech v oblasti Hostýnských vrchů.

Tabulka č.5: Zastoupení dřevin v roce 1950 a 1994  v ČR.

Tabulka č.6: Plošné zastoupení vybraných dřevin a jeho relativní plošné vyjádření ve věkových stupních (%) v letech 1950 a 1992.

Tabulka č.7: Zásoba vybraných dřevin (m3/ha skutečné plochy) a její relativní  vyjádření (%) ve věkových stupních v letech 1950 a 1992.

Tabulka č.8: Věk jednotlivých druhů  dřevin.

Tabulka č.9: Zakmenění ve věkových stupních.

Grafy

Graf č.1: Druhové složení lesů v roce 1840.

Graf č.2: Druhové složení lesů v roce 1906.

Graf č.3: Druhové složení lesů v roce 1939.

Graf č.4: Druhové složení lesů v roce 1950.

Graf č.5: Druhové složení lesů v roce 1992.

Graf č.6: Druhové složení lesů v ČR v roce 1950.

Graf č.7: Druhové složení lesů v ČR v roce 1994.

Graf č.8: Vývoj zastoupení SM.         

Graf č.9: Vývoj zastoupení JD.

Graf č.10: Vývoj zastoupení BK.

Graf č.11: Vývoj zastoupení JV.

Graf č.12: Vývoj zastoupení JS.

Graf č.13: Relativní plošné zastoupení SM ve věkových stupních.

Graf č.14: Relativní plošné zastoupení BK ve věkových stupních.

Graf č.15: Relativní plošné zastoupení JD ve věkových stupních.

Graf č.16: Relativní hektarové zásoby SM ve věkových stupních (%).

Graf č.17: Relativní hektarové zásoby BK ve věkových stupních (%).

Graf č.18: Relativní hektarové zásoby JD ve věkových stupních (%).

Graf č.19: Věk vybraných druhů  dřevin.

Graf č.20: Zakmenění ve věkových stupních.


D. Literatura

1) ČSPOP (2000): Rozbor stavu lesních porostů v Hostýnských vrších v minulosti: 15 p.

2) ČSPOP (2000):  Výběr údajů z LHP 1992-2001 pro LHC Bystřice pod Hostýnem se vztahem k vybraným zvláště chráněným územím: 30 p.

3) ČSPOP (2000): Shrnutí údajů o stavu lesa a lesnictví v ČR k 31.12. 1999 pro zájmy ochrany přírody: 35 p.

4)  Anonymus (1950): Hospodářský lesní plán 1950-1959

5)  Anonymus (1992): Lesní hospodářský plán 1992-2001

6) Málek J. (1983): Problematika ekologie jedle bělokoré a jejího odumírání, Academia, Praha: 112 p.

7) Jurča J. (1990): Pěstění lesů, VŠZ Brno: 293 p.

8) Vorel J. (1979): Fytocenologie a lesnická typologie, VŠZ Brno,  231 p.

9) Zákon č. 289/95 Sb.  o lesích  a o  změně a  doplnění některých zákonů (lesní zákon)

10) Vyhláška  č. 83/96 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

11) Vyhláška  č. 84/96 Sb. o lesním hospodářském plánování

E. Opravy a poznámky

zpět na rozcestník

Region Bystřice pod Hostýnem a Hostýnské vrchy

zpět na rozcestník

Lesy a lesní hospodářství