Naše občanské sdružení vzniklo registrací MV ČR dne 9.12. 1996. Navázalo na činnost Nadace GREENLAND, jejíž činnost byla v souvislosti s platností nového zákona o nadacích ukončena.

Činnost sdružení dle zaregistrovaného statutu

-mapování krajiny
-inventarizační průzkumy ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů
-zpracování a realizace ochranářských opatření na lokalitách ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
-projekce a realizace vlastních programů zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů
-inventarizace a ochrana významných stromů
-poradenská, propagační, projekční, realizační činnost v oblasti ochrany přírody a životního prostředí
-soustřeďování finančních prostředků na realizaci výše uvedených činností
.

Některé naše současné programy:

a) terénní programy
péče o území cenná z hlediska ochrany přírody

program orchideje
program obojživelníci
program netopýři
program stromy
program mapování krajiny a druhů


b) kancelářsko-
terénní programy
program zpracování plánů péče,
studií, projektů apod. v
oblasti ochrany přír. a ŽP

c) výkup pozemků pro ochranu přírody