PP Vřesoviště Bílová

Stručný popis opatření:
Provedení 1. etapy odstranění náletu, 1 roční sečení plochy (náhrada pastvy).
Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
1999
Popis: stav před prováděním managementu (ústup cenných společenstev).

Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
2001
Popis: odstranění části náletu, teoretické zastavení ústupu cenných společenstev.


Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
srpen 2002
Popis: ruční sečení plochy.

zpět na ukázky činnosti