PP Stráň

Stručný popis opatření:
Provedení ručního sečení nejcennějších ploch ve stanovených termínech.
Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
srpen 2003
Popis: vpravo ručně posečená plocha, okolo sečeno horskou sekačkou.

Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
srpen 2003
Popis: u lesního porostu ručně posečená plocha, v dolní částí snímku mulčování, část v horní části posečena horskou sekačkou.


Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
srpen 2003
Popis: vlevo ručně posečená plocha, okolo sečeno horskou sekačkou.

zpět na ukázky činnosti