PP Skalka-Polomsko - 2.část

Stručný popis opatření:
Provedení odstranění náletu, a ruční sečení dílčích ploch podle plánu péče.Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
červen 2003
Popis: dílčí přičleněná plocha před sečením, dlouhodobě nesečeno.

Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
červen 2003
Popis: dílčí přičleněná plocha po provedení sečení po mnoha letech.

Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
srpen 2003
Popis: celkový pohled na lokalitu po ukončení sečení.

zpět na ukázky činnosti