VKP Pastvina na SV Hřebenu Pardusu

Stručný popis opatření:
Provedení odtranění náletu a dále pravidelné jednoroční sečení plochy.
Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
září 2003
Popis: stav po provedení sečení.

Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
srpen 2003
Popis: po provedenám sečení.

zpět na ukázky činnosti