Označování zvláště chráněných území - 1. část


Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
červen 2003
Popis: kůly před úpravou.

Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
červen 2003
Popis: impregnace kůlů.


Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
srpen 2003
Popis: označování hranic přírodního parku Hostýnské vrchy.

zpět na ukázky činnosti