VKP Horní Janče

Stručný popis opatření:
Provédění jednoročního sečení včetně odklizení biomasy. Část plochy s výskytem kriticky ohroženého druhu rostliny je sečena ručně.


Zdůvodnění opatření:
Uvedená lokalita nebyla z důvodu malé přístupnosti (horská louka uprostřed lesního komplexu) již minimálně 15-20 let sečena. Bylo prováděno pouze mulčování bez odklizení biomasy. Následkem neprovádění sečení bylo ochuzení druhové pestrosti a degradace rostlinných společenstev. Pravidelné (minimálně jednoroční) sečení a odklizení biomasy zastaví tento negativní trend a postupně povede k návratu původního stavu a obnovení ploch přírodních biotopů. Udržení lokality v kulturním stavu má rovněž význam pro zachování místního krajinného rázu.


červenec 2005
září 2005
září 2005
září 2005
říjen 2005
říjen 2005
Foto: ing. Tomáš Svačina
Popis: Stav po provedení managementu

zpět na ukázky činnosti