Spolupráce při geodetickém vyměřování hranic chráněných území

Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
červen 2003
Popis: vyměřování hranic PR Čerňava.

Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
listopad 2003
Popis: vyměřování hranic PP Bernátka.

zpět na ukázky činnosti