List č.1

Příklad stavby,která narušila krajinný ráz
zpět na přehled zpráv