1. Úvod

V současné době probíhají dva procesy zjišťování vlivů na životní prostředí (EIA), které souvisí s ochranou krajinného rázu přírodního parku Hostýnské vrchy:


Akce 1: Větrný park Kunovice-Police (v mapách jsou jednotlivé větrné elektrárny (dále jen VTE) označeny žlutými trojúhelníky) spočívá ve výstavbě 8 VTE o celkové výšce 150 m. Podrobnosti včetně dokumentace viz http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ZLK344.


Akce 2: Větrný park Kelečsko (v mapách jsou jednotlivé větrné elektrárny označeny červenými růžicemi) spočívá ve výstavbě 17 VTE o celkové výšce 150 m. Podrobnosti včetně dokumentace viz
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ZLK408.

spacer
   
 
 
 
imagespacer