Vzácný host ze severu v Bystřici pod Hostýnem

(27.1. 2005)
Dne 27.1. 2005 bylo v poledních hodinách přímo v centru města na zamrzlé říčce Bystřičce a keřích rostoucích na břehu pozorováno hejnko asi 40 ptáků neobyčejného vzhledu. Ptáci se bez ohledu na mrazivé počasí vydatně sytili plody tavolníků a opadalými bobulemi jmelí. Byl to brkoslav severní (Bombycilla garrulus) - foto, pták hnědé barvy s chocholkou, černým pruhem přes oko, rezavě červeným spodkem ocasu a žlutými proužky na křídlech a konci ocasu. Letící ptáci připomínají špačky a mají i stejnou velikost. Ptáci hnízdí v rozsáhlých severských jehličnatých nebo smíšených lesích (tajga) na severovýchodě Evropy ve Skandinávii a Rusku. Nejvzdálenější oblasti, odkud k nám ptáci zalétají, leží až za polárním kruhem ve Finsku a Rusku. Ptáci se v létě živí většinou živočišnou potravou (hlavně komáry) a v zimě bobulovitými plody různých stromů a keřů (zejména jmelí bílého, růže šípkové, ochmetu evropského a kaliny), nepohrdnou ani jablky. Spotřeba této potravy je veliká, protože velmi rychle prochází trávícím traktem a nebývá příliš strávena.
Na území ČR je brkoslav severní protahujícím, případně i zimujícím ptákem. Velká hejna signalizují nedostatek potravy, velkou zimu, případně zvýšenou populaci na severu Evropy. Ptáci se u nás nejčastěji objevují od listopadu do března-dubna (zpětný tah). Během zimy, kdy velké množství u nás hnízdících druhů odlétá na jih je brkoslav severní vítaným obohacením fauny. Ptáci jsou většinou důvěřiví, málo plaší, takže si je můžeme i z poměrně malé vzdálenosti dobře prohlédnout. Pro svoji vzácnost však patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů a nesmíme je tedy příliš vyrušovat.
Během zimy se běžně objevují i další severské druhy (mimo všeobecně známých havranů polních) například pěnkava jikavec, mlynařík dlouhoocasý a tuto zimu i velké množství kvíčal, ale brkoslav je svým vzhledem nejnápadnější.


Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
27.1. 2005