Návrh na vyhlášení PP Hadí kopec

(11.1. 2004)
Podali jsme návrh na vyhlášení PP Hadí kopec v k.ú. Chvalčov o výměře cca 15 ha. V území se nachází prioritní biotop soustavy NATURA 2000 L4 Suťové lesy.Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
2003