Návrh na vyhlášení přírodní památky

Dne 6.1. 2003 jsme podali návrh na vyhlášení PP v podhůří Hostýnských vrchů. Z jistých obav o zahájení předčasného kácení cenného porostu některými vlastníky zde neuvádíme její bližší lokalizaci. V území se nachází prioritní biotop soustavy NATURA 2000 L3.3 Karpatské dubohabřiny. Lokalita nebyla z legislativních důvodů jako zvláště chráněné území dosud vyhlášena.Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
2003