RAJNOCHOVICKÁ KRAJINA

Nacházíte se u posledního zastavení naučné stezky, která prochází řadou ekologicky cenných území, vysvětluje různé stupně jejich ochrany a způsoby péče o ně. Trasa stezky je dlouhá 16,6 km a má celkem 11 zastavení. Stezka začíná pod vrcholem Bukovina (jižně od Sv. Hostýna). Dále vede přes Skalné okrajem pastvin a luk nad Rusavou, kolem přírodní rezervace Obřany na horní konec Chvalčova. Odtud pokračuje podél chráněných území Janče a Smrdutou k rozcestí U jasanu pod Tesákem. Nakonec Vás dovedla kolem Čerňavy a údolím Rosošného potoka až k tomuto zastavení. Stezku je možné absolvovat i opačným směrem, pak bude toto zastavení úvodním.
Obec Rajnochovice vznikla roku 1721, kdy 6 synů bači Mikoláše Rajnocha dostalo povolení k postavení domků na arcibiskupských pozemcích nedaleko kostela sv. Anny. Po nich dostala osada i název. Ale již za středověké kolonizace vznikaly na území dnešního katastru Rajnochovic osady, které později zanikly. Postupné osídlování podporovala vrchnost. Lidé zde přicházeli za prací, mohli si postavit domy, kácet les a tak získanou plochu využít jako pole a pastviny. Tato činnost vtiskla krajině charakteristický ráz.
V 17. a 18. století se v Rajnochovicích zpracovávalo železo. V 19. století se zde vyráběla keramika, která byla známá i ve Vídni. Po zániku keramické dílny se stala významným podnikem v obci pila, která byla postavena v roce 1895 na místě staré vodní pily. Dříví se přibližovalo na pilu úzkokolejnou lesní železnicí a plavením (zastavení č.10). V Rajnochovických lesích se také pálilo dřevěné uhlí. V letech 1897 - 1907 žil v obci František Gogela, botanik a znalec karpatské a podhostýnské květeny. Dnes jsou Rajnochovice vyhledávaným rekreačním místem.Fotogalerie

Zpět na mapu stezky