SAVCI

Savci jsou vývojově nejpokročilejší obratlovci. Většina druhů žije skrytě a zahlédneme je pouze náhodou. Jejich přítomnost zjišťujeme na základě stop nebo pomocí zvláštních metod a pomůcek jakými jsou například ultrazvukové detektory pro výzkum netopýrů.
Z hmyzožravců je nejznámější ježek, vyskytují se oba druhy tj. západní i východní. Do této skupiny patří také rejsci, ve vyšších polohách je předpokládán i výskyt vzácného rejska horského. Hostýnských vrchy (včetně úpatí) jsou území bohaté na výskyt netopýrů. Dosud zde bylo zjištěno 19 druhů z 25 druhů žijících na území ČR. Typickými lesními druhy jsou např. netopýr velkouchý a netopýr Brandtův. V jeskyních, skalních dutinách, ale i ve sklepích zimují vrápenci malí. Půdní prostory obývají letní kolonie netopýra velkého, stromové dutiny netopýr rezavý, štěrbiny ve skalách, ale i v budovách a chatách netopýr pestrý. Všechny druhy netopýrů jsou chráněny.
K hlodavcům patří norník rudý okusujicí pupeny a kůru. Hlavní podíl v potravě myšice lesní a křovinné mají semena. Ta také vyhledává veverka obecná. Plšíka lískového prozradí kulovité hnízdo spletené z trávy a listí. Jeho větším příbuzným je plch velký, který často přezimuje v chatách. V tocích na úpatí bývá ojediněle nalezen zatoulaný bobr evropských. Z šelem můžeme potkat lasici hranostaj a kolčavu, častým druhem žijícím i ve městech je kuna skalní. Jezevec lesní si vyhrabává nory a zanechává typické stopy. V lesích je běžná liška obecná, naopak velmi vzácně přeběhne z Beskyd rys ostrovid. Zajíci obývají otevřené plochy s remízky, ale i okraje lesů. Ze sudokopytníků se nejčastěji setkáme s nepůvodními daňkem a muflonem, dále pak srncem obecným a prasetem divokým. Stavy nepůvodních druhů je nutné snížit, neboť znemožňují přirozenou obnovu lesa původními dřevinami.
Fotogalerie