MĚKKÝŠI A ČLENOVCI

Z obrovského množství druhů bezobratlých živočichů se můžeme v Hostýnských vrších setkat zejména s většími druhy ze skupiny měkkýšů a členovců. Měkkýši jsou zastoupeni plži a mlži. Charakteristickým karpatským druhem je modře zbarvená modranka karpatská. Ohroženým a endemickým druhem je vřetenatka moravská. V pramenech čistých potoků žije praménka rakouská. Mlži jsou zastoupeni drobnými druhy hrachovek. Velké druhy, jakými jsou škeble a velevrubi, nalézáme ve vodních nádržích. Měkkýše ohrožuje ničení jejich přirozených stanovišť, zejména výsadba smrkových monokultur a rozvíjející se turistický ruch.
Členovci zahrnují přes 75 % druhů fauny ČR. Z pavoukovců se na teplejších stráních vyskytuje křižák pruhovaný. Běžnými druhy jsou lovčík hajní a běžník kopretinový. Ke korýšům patří ohrožený rak říční a bahenní. Rak říční žije spíše v tekoucích vodách. Z třídy hmyzu můžeme v okolí potoků a vodních ploch pozorovat zástupce jepic a vážek (např. páskovce dvojzubého, jehož dravá larva žije pouze v potocích s vodou bohatou na kyslík). V listnatých lesích a na jejich okrajích žijí motýli batolci, martináček bukový, perleťovec prostřední, stužkonoska úzkopásá, na loukách pak žluťásci, babočky, okáči, modrásci, bělopásci a ohniváčci. V poslední době se můžeme častěji setkat i s chráněným otakárkem fenyklovým. Z brouků jsou rozšíření draví střevlíkovití a svižníkovití. Typicky lesními druhy jsou tesaříkovití, roháčovití a kůrovci. Mezi vodní brouky patří potápník vroubený. Z dalších skupin hmyzu se vyskytují např. rovnokřídlí (kobylky, saranče), ploštice, křísi (teplomilná cikáda chlumní), dravé dlouhošíjky a síťokřídlí (mravkolev, strumičník, zlatoočka), chrostíci, dvoukřídlí, blanokřídlí (mravenec lesní, lumek velký, včely, kutilky). Relativně novým druhem je známá kudlanka nábožná, která se šíří do podhůří z jihu.


Fotogalerie