HOUBY A LIŠEJNÍKY

Houby jsou vedle rostlin a živočichů považovány při třídění organismů za samostatnou říši. V ekosystémech jsou prakticky nenahraditelné při rozkladných procesech. Podobně jsou nezbytné při vzniku humusu. Hostýnské vrchy patří mezi oblasti velmi bohaté na výskyt hub. Bylo zde zjištěno téměř 900 makroskopických druhů hub. K nejvzácnějším, vázaným na přirozené porosty patří kuřátka Batailleova, která zatím nebyla nikde jinde na území ČR nalezena, korálovec ježatý, zákonem chráněná hlíva jedlová a kotrč Němcův. Na jediné lokalitě byl nalezen vzácný hnojník strakatý. K nejvyhledávanějším jedlým druhům patří hřib smrkový, suchohřib hnědý, křemenáč osikový, kozák březový, bedla vysoká, různé druhy holubinek, václavka obecná, muchomůrka růžovka a hlíva ústřičná. Smrtelně jedovatá je muchomůrka zelená. Některé druhy hub působí škody i na lesních dřevinách (např. kořenovník vrstevnatý, václavka smrková, ohňovec Hartigův, troudnatec pásovaný). Ochrana hub spočívá především v ochraně jejich biotopů, dále v ohleduplném sběru a nezasahování do vývinu jednotlivých plodnic ohrožených a vzácných druhů.
Lišejníky jsou zvláštní skupinou organismů. Jsou to totiž složené organismy, v nichž žije v symbióze houba a sinice nebo zelená řasa. Stélka lišejníků může být keříčkovitá (např. vousatka hnědavá, větvičník slívový, terčovka otrubičná, dutohlávka), lupenitá (např. pukléřka zelenavá) nebo korovitá. Přes svou odolnost a vytrvalost se lišejníky v podmínkách lidmi změněného prostředí, jež je jim cizí, z krajiny výrazně vytratily.

Fotogalerie