Lipová alej u Komárna

Č.
Č. v GISOPu

Číslo v ústředním seznamu ochrany přírody

Vyhlásil

Rok vyhlášení

Katastrální
území
Číslo základní
mapy ČR

Parcelní číslo

3
3
708052.x/30
Rada ONV Kroměříž
1980
Komárno
25-14-17
77/6 ?

Další údaje

Druh
Stáří (roky)
Mapa
ZM ČR
Mapa
pozemková
Dle vyhlášení: alej lip od mostu v komárně směrem na Osíčko. Celkem 30 lip srdčitých.
cca 150
Důvod vyhlášení: Velmi stará původní alej při komunikaci.
Ohrožení: Silničním provozem, potenciálně solením komunikace.


Fotodokumentace