Platanová alej u zámku

Č.
Č. v GISOPu

Číslo v ústředním seznamu ochrany přírody

Vyhlásil

Rok vyhlášení

Katastrální
území
Číslo základní
mapy ČR

Parcelní číslo

2
2
708047.x/27
Rada ONV Kroměříž
1980
Bystřice pod Hostýnem
25-14-21
2879/8, 2789/10.

Další údaje

Druh
Stáří (roky)
Mapa
ZM ČR
Mapa
pozemková
Dle vyhlášení: 17 platanů javorolistých, 5 jasanů ztepilých, 3 javory mléče, 2 lípy srdčité.
cca 150
Poznámka: Vysázeno Danielem Slobodou kolem roku 1850.
Důvod vyhlášení: Stará původní alej.
Ohrožení: Silničním provozem, potenciálně solením komunikace.


Fotodokumentace