Hostýnské stromy

Č.
Č. v GISOPu

Číslo v ústředním seznamu ochrany přírody

Vyhlásil

Rok vyhlášení

Katastrální
území
Číslo základní
mapy ČR

Parcelní číslo

1
1
708051.x/14
MěÚ Bystřice pod Hostýnem
1980
Chvalčov
Slavkov pod Hostýnem
25-14-21
st. 452, 1022/10, 1022/11, 1007/3, 1009/1, 1007/1, 1110/2, 1009/3 k.ú. Chvalčov, 453/1 k.ú. Slavkov pod Hostýnem.

Další údaje

Druh
Stáří (roky)
Mapa
ZM ČR
Mapa
pozemková
Dle vyhlášení: 14 stromů ve druzích lípa srdčitá, l. obecná, buk lesní, javor klen, javor mléč
80-150
Důvod vyhlášení: Dřeviny vynikající svým vzrůstem, věkem i habitem, kulturně historický význam vzhledem k lokalizaci.
Ohrožení: Kácením v souvislosti s ochranou církevních staveb.


Fotodokumentace