Šácholan v zámeckém parku

Č.
Č. v GISOP

Číslo v ústředním seznamu ochrany přírody

Vyhlásil

Rok vyhlášení

Katastrální
území
Číslo základní
mapy ČR

Parcelní číslo

8
8
708060.1/1
MŽP ČR
1993
Bystřice pod Hostýnem
25-14-16
34/1

Další údaje

Druh
Obvod v 1,3 m (cm)

Výška (m)

Stáří (roky)
Měřeno dne
Měřil
Mapa
ZM ČR
Mapa
pozemková

Šácholan zašpičatělý

248
19
min 100
19.4.2002
ing. Tomáš Svačina
Důvod vyhlášení: Výjimečné stáří a celkový habitus.
Ohrožení: Parkování a skladování vojenské techniky přímo pod stromem.


Fotodokumentace