Osika v zámeckém parku

Č.
Č. v GISOP

Číslo v ústředním seznamu ochrany přírody

Vyhlásil

Rok vyhlášení

Katastrální
území
Číslo základní
mapy ČR

Parcelní číslo

7
7
708006.1/1
Rada ONV Kroměříž
1980
Bystřice pod Hostýnem
25-14-16
34/1

Další údaje

Druh
Obvod v 1,3 m (cm)

Výška (m)

Stáří (roky)
Měřeno dne
Měřil
Mapa
ZM ČR
Mapa
pozemková

Topol

bílý

458
30
min 100
00.00.1980
?
Pozn.: při vyhlášení byl chybně uveden druh. Název památného stromu tedy neodpovídá skutečnému druhu.
Důvod vyhlášení: Výjimečně vzrostlý strom tohoto druhu.
Ohrožení: Ponechání bez potřebného ošetření.


Fotodokumentace