Lípa velkolistá

Č.
Č. v GISOP

Číslo v ústředním seznamu ochrany přírody

Vyhlásil

Rok vyhlášení

Katastrální
území
Číslo základní
mapy ČR

Parcelní číslo

6
6
708037.1/1
Rada ONV Kroměříž
1980
Vítonice
25-14-11
149/1

Další údaje

Druh
Obvod v 1,3 m (cm)

Výška (m)

Stáří (roky)
Měřeno dne
Měřil
Mapa
ZM ČR
Mapa
pozemková
Lípa velkolistá
410
26
min 200
4.11.2003
ing. Sylva Holánová
ing. Tomáš Svačina

 

Důvod vyhlášení: Nejstarší lípa v okolí, dominanta nad obcí.
Ohrožení: Bez ohrožení.


Fotodokumentace