Jilm u trati

Č.
Č. v GISOP

Číslo v ústředním seznamu ochrany přírody

Vyhlásil

Rok vyhlášení

Katastrální
území
Číslo základní
mapy ČR

Parcelní číslo

5
5
708068.1/1
MěÚ-OŽP Bystřice pod Hostýnem
2001
Bystřice pod Hostýnem
25-14-21
846/1

Další údaje

Druh
Obvod v 1,3 m (cm)

Výška (m)

Stáří (roky)
Měřeno dne
Měřil
Mapa
ZM ČR
Mapa
pozemková
Jilm vaz
314
27
cca 150
14.4. 2000
ing. Tomáš Svačina

 

Důvod vyhlášení: Strom vyniká svým vzrůstem, habitem i věkem, je význačným a ojedinělým zástupcem svého druhu v regionu.
Ohrožení: Silniční dopravou.


Fotodokumentace