Jedle pod Čerňavou

Č.
Č. v GISOP

Číslo v ústředním seznamu ochrany přírody

Vyhlásil

Rok vyhlášení

Katastrální
území
Číslo základní
mapy ČR

Parcelní číslo

4
4
708043.1/1
MěÚ-OŽP Bystřice pod Hostýnem
1994
Rajnochovice
25-14-22
2095

Další údaje

Druh
Obvod v 1,3 m (cm)

Výška (m)

Stáří (roky)
Měřeno dne
Měřil
Mapa
ZM ČR
Mapa
pozemková
Jedle bělokorá
350
46
min 180
4.11.2003
ing. Sylva Holánová, ing. Tomáš Svačina

 

Důvod vyhlášení: Nejmohutnější strom svého druhu v Hostýnských vrších.
Ohrožení: Bez ohrožení.


Fotodokumentace