Jedle pod Bukovinou

Č.
Č. v GISOP

Číslo v ústředním seznamu ochrany přírody

Vyhlásil

Rok vyhlášení

Katastrální
území
Číslo základní
mapy ČR

Parcelní číslo

3
3
708065.1/1
MěÚ-OŽP Bystřice pod Hostýnem
1999
Rusava
25-32-01
706

Další údaje

Druh
Obvod v 1,3 m (cm)

Výška (m)

Stáří (roky)
Měřeno dne
Měřil
Mapa
ZM ČR
Mapa
pozemková
Jedle bělokorá
240
31
120-140
4.11.2003
ing. Sylva Holánová, ing. Tomáš Svačina

 

Důvod vyhlášení: Strom je krajinnou dominantou, dosahuje nadprůměrného vzrůstu a věku.
Ohrožení: Dopravou dřeva na lesní cestě (potenciálně).


Fotodokumentace