Dub pod Valaškou

Č.
Č. v GISOP

Číslo v ústředním seznamu ochrany přírody

Vyhlásil

Rok vyhlášení

Katastrální
území
Číslo základní
mapy ČR

Parcelní číslo

2
2
708013.1/1
Rada ONV Kroměříž.
1980
Chvalčov
25-14-22
1074/2, 1180/1 - hranice

Další údaje

Druh
Obvod v 1,3 m (cm)

Výška (m)

Stáří (roky)
Měřeno dne
Měřil
Mapa
ZM ČR
Mapa
pozemková
Dub letní
488
22
min. 250
4.11.2003
ing. Sylva Holánová, ing. Tomáš Svačina
Důvod vyhlášení: Velmi stará solitera, nápadná v údolí.
Ohrožení: Silniční dopravou


Fotodokumentace