spacer

 

1. Morfologie a popis

Biometrické údaje z literatury
 
Literatura 1
Literatura 2
Hmotnost (g)
14-30
13-30
Délka předloktí (mm)
47-57
47-57
Délka těla (mm)
63-82
62-80
Délka ocasu (mm)
46-54
45-59

Literatura 1: Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia. Praha.
Literatura 2: Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. Mladá fronta. Praha.


Údaje z oblasti Hostýnských vrchů a jejich úpatí
 
M
F
Hmotnost (g)
-
-
Délka předloktí (mm)
-
-
M-samci, F-samice
Popis.
Velký druh netopýra. Velikostí je srovnatelný s netopýrem velkým a východním, oproti nim má kratší zakulacený tragy, které jsou mírně zahnuté dopředu, hnědošedá srst kontrastuje s tmavými boltci a létacími blánami, oproti netopýru rezavému má delší boltce i tragy a jiné zbarvení, širší křídla a pomalejší let. Špička ocasu vyčnívá z uropatagia.
2. Rozšíření a prostředí
Obecně.
V obcích i ve městech od nížin asi do 500 m n.m. Loví v městských parcích, v zemědělské krajině, na okrajích lesů. Hojný druh.


Stav ve zkoumané oblasti:
0 letní kolonie, 1 zimní kolonie, jednotlivé zimní i letní nálezy, rozmnožování možné. Nalézán především ve městech a obcích.
Celkové rozšíření druhu ve vymezeném území je uvedeno na kartodiagramu. Pro porovnání je vymezené území s proloženou sítí uvedeno zde.

Prostředí.
Zimní kolonie v zámeckém sklepení, jednotlivé nálezy v obcích i rozsáhlejších lesních porostech.
 
3. Způsob života
Letní úkryty v budovách, letní kolonie (od 10 do 50 samic) mohou být na půdách, ve štěrbinách mezi střešní krytinou, komínů, v hřebenech střech, mezi trámy za dřevěným obložením a podobně. Spíše jednotlivě občas osídlují skalní a stromové štěrbiny. Letní kolonie v průběhu sezóny používají více úkrytů, které střídají v závislosti na vývoji roční doby, počasí a vyrušování. Zimují jen zřídka v podzemních prostorech (ve sklepích a štolách), kde zalézají do různých hlubokých štěrbin, jen velmi výjimečně visí volně. Pravděpodobně převážně zimují ve skalních štěrbinách a hlubokých stromových dutinách, případně ve spárách budov.
Potrava.
Na lov vyletuje již před setměním. Nejčastěji loví v blízkosti lidských sídel v parcích i uprostřed velkých měst, často kolem pouličních světel. Při poměrně rychlém letu se občas ozve i krátkým zapísknutím. Kořist tvoří brouci, dále motýli, blanokřídlí, ploštice a síťokřídlí.
4. Echolokace
Silné a pomalé echolokační signály. Hrubý rozsah hlasové frekvence je 15-65 kHz, nejlépe jsou však echolokační signály slyšitelné při frekvenci 25-27 kHz.
 
5. Zajímavosti
Nejvyšší známý věk 21 let, obvykle však asi jen 3 roky. Běžné přelety do 50 km, maximálně do 300 km.
 
6. Stav (ohrožení) a ochrana
V ČR dle vyhl. č.395/92 Sb. není chráněn.
Ve vymezeném území patří mezi běžné druhy.
   
 
 
 
imagespacer