-------------------------(Chvalčov, Bystřice pod Hostýnem - listopad 2007)-----------------

Právě vychází nová kniha Příroda Hostýnských vrchů. Jde o první publikaci pojednávající uceleně o přírodě této oblasti Zlínského kraje. Obsahuje informace o přírodních podmínkách, některých významných druzích rostlin a živočichů i chráněných a jiných cenných přírodních územích. Dále popisuje možnosti a způsoby praktické ochrany přírody a hlavní ohrožující faktory. V závěru knihy jsou popsány i trasy naučných stezek, které také pomáhají k seznámení s místní přírodou.

Cílem knihy je popularizace a osvěta v oblasti ochrany přírody, která je primární složkou našeho životního prostředí, nejen mezi žáky škol regionu ale i všemi ostatními obyvateli a návštěvníky oblasti. Vzhledem k omezenému rozsahu obsahuje kniha především základní informace, zejména v případě jednotlivých druhů rostlin a živočichů jde jen o výběr charakteristických či ohrožených druhů, se kterými se lze v přírodě Hostýnských vrchů běžněji setkat. Výhodou menšího formátu knihy je možnost jejího použití jako průvodce přímo v terénu. V budoucnu plánujeme rozšířené druhé vydání knihy, případně její interaktivní elektronické zpracování.
Vydání knihy podpořil Zlínský kraj v rámci Podprogramu pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve Zlínském kraji MR02-07. Zpracování knihy podpořil Podhostýnský mikroregion, který byl také partnerem vydavatele v rámci uvedeného podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji MR02-07.
Kniha bude dostupná v knihovnách, školách, obcích Podhostýnského mikroregionu v omezeném množství pak v infocentrech a muzeích.

   
 
 
 
imagespacer